Porządek Mszy Św.
Dni powszednie 17:00
Okres wakacyjny
7.00 lub 17.00
Niedziele i święta
8:15, 10:00 , 12:00, 16:00
Okres wakacyjny
8.15, 11.00, 17.00
Sakrament pokuty:  
w czasie każdej Mszy św.

BRACTWO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

W listopadzie 2011 roku, powstało w naszej parafii Bractwo  Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza adoracja odbyła się 4 listopada, a opiekunem bractwa został 

ks. Prałat Zdzisław Gniazdowski.

Adoracja  odbywa się w każdy piątek w godz. 17:30 - 21:00.

Bractwo jest trzonem adoracji ale ogromną rolę odgrywają również wierni,

którzy współuczestniczą w modlitwie.

Każdy może przyjść na adorację, każdy może zostać członkiem bractwa.


 
Strona główna