Porządek Mszy Św.
Dni powszednie 17:00
Okres wakacyjny
7.00 lub 17.00
Niedziele i święta
8:15, 10:00 , 12:00, 16:00
Okres wakacyjny
8.15, 11.00, 17.00
Sakrament pokuty:  
w czasie każdej Mszy św.

  Informacje o parafii 

   
    Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Dobrem jest częścią  Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Zamieszkuje ją około 5000 mieszkańców.

    W skład Parafii  wchodzą Dobre jako miasteczko z liczbą mieszkańców 1683 (dane za rok 2011) , oraz następujące wioski: Antonina, Brzeźnik, Brzozowica, Czarnocin, Drop, Duchów, Grabniak, Kąty Czernickie, Kobylanka, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Osęczyzna, Pełkowizna, Poręby Nowe, Poręby Stare, Rakówiec, Rąbierz Kolonia, Rąbierz Wieś, Ruda Czernik, Rudno, Rudzienko, Rynia Nowa, Rynia Stara, Sołki, Tadeuszów, Walentów, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia.

    Świątynia parafialna jest budowlą murowaną, jednonawową, w stylu neogotyckim, kryta blachą miedzianą. Posiada trzy ołtarze: główny – Niepokalanego Poczęcia (z relikwiami Św. Justyna, Św. Romana, Św. Grzegorza i Św. Agnieszki) oraz dwa boczne: Krzyża Świętego i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ołtarz soborowy jest ostatnim dziełem profesora Jerzego Machaja. Ściany pokryte są polichromią ze scenami biblijnymi, wykonanymi techniką sgrafitto. W oknach prezbiterium umieszczono witraże ku czci Św. Ignacego Loyoli i św. Mikołaja. Funkcję dzwonnicy pełni murowana brama cmentarza kościelnego z zawieszonymi trzema dzwonami: Maryja, Ignacy-Stanisław i Mikołaj. Kapliczka maryjna po prawej stronie dziedzińca kościelnego upamiętnia postać Ks. Edmunda Smoleńskiego, który od święceń aż do śmierci nieprzerwanie służył w Dobrem (61 lat) i był budowniczym świątyni.
    Po lewej stronie staraniem Solidarnośći Rolników Indywidualnych w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II  wzniesiony został pomnik ku jego czci.


    Inne obiekty sakralne na terenie parafii to:
- cmentarz grzebalny, założony w 1830 r., odległy od kościoła ok. 200 m., na którym warto
   odwiedzić groby Ks. Edmunda Smoleńskiego, fundatorki kościoła - Kamili Jaźwińskiej oraz
Jana    Zycha - nauczyciela i budowniczego szkoły
- Kapliczka Św. Jan Nepomucena w Rudnie z XIX w.
- Krzyż przydrożny w Rudnie z XIX w.
- Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Brzozowicy z XIX w.
- Pomnik we wsi Makówiec Duży z 1864 r.
- Pomnik z krzyżem przy drodze z Warszawy (na granicy Dobrego) z 1920 r.
- Pomnik przed budynkiem Urzędu Gminy w Dobrem z 1920 r.
Strona główna